Message from the Principal
Dear parents, guardians, students and all, I feel extremely honored and overwhelmed to share my views with you as a principal of Nepal Model School (NMS) about what the school is, what the school aspires for and how we have planned to meet our aspirations.

Read MoreAcademic Calendar View Full
loading...

News And Announcement


आदरणीय अभिभावकज्यूहरू तथा छात्रछात्राहरू ! नेपाल मोडेल स्कुलको यही वैशाख १६ गतेको शिक्षक वैठकबाट कक्षा एल. के. जी. देखि कक्षा १० सम्मका सबै कक्षाको विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न प्रकृतिको अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकाले सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ :

Details


आदरणीय अभिभातवकज्यूहरू, छात्रछात्रा, शिक्षक तथा कर्मचारी वर्ग एवम सम्पूर्ण शुभचिन्तकज्यूहरू!

DetailsContact Us

Facebook